Strona główna

Finansus Sp. J. zajmuje się doradztwem z szeroko pojmowanego zakresu rachunkowości, podatków, prawa pracy, informatyki i marketingu. Spółka istnieje od 15.01.2003 r.

Współpracujemy na stałe z pracownikami Katedry Rachunkowości UŁ, Katedry Marketingu UŁ oraz biegłymi rewidentami z uprawnieniami polskimi i międzynarodowymi.

Ponadto firma specjalizuje się w tworzeniu modeli arkuszy kalkulacyjnych Excel do wybranych obszarów rachunkowości (np. obliczanie rezerw na świadczenia pracownicze, amortyzacja według MSR/MSSF, budżetowanie i analiza odchyleń, wielostoponiowy i wieloblokowy rachunek kosztów, kalkulacja kosztów wyrobów i usług, analiza finansowa sprawozdań finansowych,  arkusze inwentaryzacyjne, itd.).

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera