Arkusz kalkulacyjny „Rezerwy na odprawy emerytalne”

Arkusze kalkulacyjneArkusze kalkulacyjneArkusze kalkulacyjneArkusze kalkulacyjne


Autorem arkusz kalkulacyjny służący do ustalania wartości rezerw na odprawy emerytalne jest dr Jacek Kalinowski. Model obliczeń został już wielokrotnie sprawdzony w praktyce i pozytywnie oceniony m.in. przez biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe, w których zastosowano w ten sposób wyliczone wartości. Jego główne założenia były również publikowane w czasopismach księgowych oraz w prasie (np. Rzeczpospolita, Dobra Firma, 29.04.04 Nr 101).

Dzięki wykorzystaniu arkusza Excel, po określeniu poszczególnych etapów obliczeń, można go stosować dowolną ilość razy w kolejnych latach obrotowych.

Ustalenie wartości rezerw na świadczenia pracownicze za pomocą arkusza staje się bardzo łatwym i błyskawicznym zadaniem. Wygląd arkusza kalkulacyjnego do obliczania rezerw na świadczenia emerytalne dostępny jest tutaj.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt – finansus@finansus.pl.

Czy rezerwy należy obliczać?

Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze to obowiązek każdego przedsiębiorstwa. Z wyjątkiem od tej reguły mamy do czynienia jedynie, gdy wartość rezerwy jest nieistotna. Jednak aby to stwierdzić, należy obliczyć wysokość przyszłych zobowiązań i zamieścić te dane w informacji dodatkowej. Nie można bowiem wypowiadać się o wartościach, które nie są znane.

Jak to zrobić?

Wycena i ewidencja kosztów świadczeń pracowniczych jest bardzo złożona i skomplikowana. W praktyce najwięcej problemów tworzy wiarygodne oszacowanie wysokości ewentualnej rezerwy, a także jej wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Dotyczy to zwłaszcza rezerw z tytułu odpraw emerytalnych – najczęściej występującego składnika długoterminowych świadczeń pracowniczych. Dlatego też czynności te najlepiej powierzyć odpowiednim specjalistom – aktuariuszom. Wiąże się to jednak z wysokimi kosztami. Jednak jeśli przedsiębiorca uzna, że jest to dla niego nieopłacalne, nie powinien rezygnować z podjęcia próby ustalenia wartości przyszłych zobowiązań. Przeczyłoby to bowiem fundamentalnym zasadom rachunkowości i w konsekwencji mogłoby prowadzić do nierzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego przedsiębiorstwa. W takich sytuacjach pomocna może okazać się umiejętność samodzielnego oszacowania wysokości ewentualnej rezerwy przy pomocy arkusza kalkulacyjnego Excel, najbardziej popularnego wśród księgowych narzędzia informatycznego. W wielu przypadkach wycena kosztów świadczeń pracowniczych przeprowadzona w ten sposób będzie niewiele się różnić od profesjonalnej wyceny aktuariuszy.

Więcej o świadczeniach pracowniczych i o wykorzystaniu do ich szacowania arkusza kalkulacyjnego Excel mogą państwo przeczytać w artykułach:

  • (178 KB) „rezerwy emerytalne” – Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze – wymogi regulacji polskich na tle standardów międzynarodowych i ich praktyka
  • (236 KB) „rezerwy jubileuszowe” – Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel w rachunkowości świadczeń pracowniczych – analiza przypadku.

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera