Doradztwo finansowe i audyt

Audyt zlecony

Spełniamy warunki określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, aby prowadzić audyt „usługodawcy”. Zgodnie z art. 275 audyt wewnętrzny w jednostkach zobowiązanych może prowadzić usługodawca niezatrudniony w jednostce. (więcej…)

Kontrola zarządcza

Obowiązek prowadzenia kontroli zarządczej w jednostach sektora finansów publicznych wprowadziła ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. (więcej…)

Audyt środków unijnych

Oferujemy Klientom profesjonalny audyt projektów oraz programów finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz programów wspólnotowych. Badania prowadzimy zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości a na jego podstawie przedstawiamy Klientowi opinię audytorską. (więcej…)

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera