Nasze książki

Zarządzanie kosztami projektów długoterminowych

Książka ta przeznaczona jest przede wszystkim dla szerokiego grona praktyków rachunkowości – dyrektorów finansowych, specjalistów rachunkowości zarządczej zatrudnionych w jednostkach realizujących projekty długoterminowe, w tym z branży budowlanej, jak również z firm informatycznych, konsultingowych, kancelarii prawniczych, firm korzystające ze środków unijnych, itp. (więcej…)

Uproszczone formy ewidencji podatkowych – NAKŁAD WYCZERPANY

Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej jest determinowane wieloma czynnikami. Jednym z nich są otaczające je regulacje prawne, w tym w szczególności regulacje podatkowe. (więcej…)

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera