Monika Kalinowska

MONIKA KALINOWSKA

Posiada następujące uprawnienia zawodowe:

  • Licencjonowany międzynarodowy audytor wewnętrzny Certified Internal Auditor (CIA 156172)
  • Uprawnienia Ministerstwa Finansów (nr wpisu 1549/2005)
  • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2009
  • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2005
  • Uprawnienia do dokonywania ocen zewnętrznych wydawane przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA (Internal Audit Quality Assessment)

Jest członkiem The Institute of Internal Auditors.

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego kierunku Finanse i Bankowość specjalizacja Strategie Podatkowe. Absolwentka Podyplomowego Studium Rachunkowości i Zarządzania Finansowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego.

Autorka opracowań z zakresu rachunkowości finansowej i audytu wewnętrznego, w tym również audytu funduszy unijnych, dla polskich przedsiębiorstw. Konsultant i doradca finansowy w zakresie prawno – bilansowym. Konsultant w zakresie wdrażania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Wieloletnia asystentka biegłych rewidentów ds. badania sprawozdań finansowych min. w K.R. Audyt Biuro Biegłych Rewidentów w Warszawie oraz Agencji Usług Rachunkowych i Doradztwa PROFIN sp. z o.o. w Łodzi.

Audytor wewnętrzny w wielu jednostkach sektora finansów publicznych min. w Wojskowym Biurze Emerytalnym w Łodzi, w Biurze do spraw Substancji Chemicznych w Łodzi oraz w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi.

Trener i wykładowca z dziedziny audytu oraz systemu płac w wielu firmach szkoleniowych na terenie całego kraju, jak również wykładowca – praktyk na studiach podyplomowych prowadzonych przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

 

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera