Oceny zewnętrzne audytu wewnętrznego

Oceny zewnętrzne audytu wewnętrznego

Zgodnie z wymogami ustawowymi „Oceny zewnętrzne audytu wewnętrznego” muszą być przeprowadzane przynajmniej raz na pięć lat przez wykwalifikowaną osobę lub zespół spoza organizacji.

FINANSUS Sp. J. oferuje Państwu przeprowadzenie zewnętrznej oceny audytu wewnętrznego.

Nasi audytorzy spełniają wymagania określone w Międzynarodowych Standardach Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego oraz w interpretacji Ministerstwa Finansów.

Nasi audytorzy posiadają kompetencje w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego oraz w zakresie prowadzenia zewnętrznej oceny audytu wewnętrznego (wpis na listę osób QA teams – osób posiadających uprawnienia do przeprowadzania oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego).

FINANSUS Sp. J. oferuje Państwu przeprowadzenie zewnętrznej oceny audytu wewnętrznego w postaci:

  • pełnej oceny zewnętrznej
  • niezależnego potwierdzenia przeprowadzonej  samooceny.

Jakość potwierdzona doświadczeniem !!

Promocja: Jednostkom zamawiającym usługę „Ocena zewnętrzna audytu wewnętrznego” oferujemy darmowe szkolenie dla Kierownictwa w zakresie kontroli zarządczej i/lub zarządzania ryzykiem 

Skontaktuj się z nami w sprawie wyceny „Zewnętrznej oceny audytu wewnętrznego” dla Twojej komórki audytu wewnętrznego

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera