Zarządzanie kosztami projektów długoterminowych

ISBN: 978-83-62378-00-5
Data wydania: 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Biblioteka

Oprawa: twarda

Cena: 69,00 PLN netto + 5% VAT

(388 KB) Informacja o autorze ksiązki

(893 KB) Spis treści ksiązki

Opis

Książka ta przeznaczona jest przede wszystkim dla szerokiego grona praktyków rachunkowości – dyrektorów finansowych, specjalistów rachunkowości zarządczej zatrudnionych w jednostkach realizujących projekty długoterminowe, w tym z branży budowlanej, jak również z firm informatycznych, konsultingowych, kancelarii prawniczych, firm korzystające ze środków unijnych, itp.

Książka z powodzeniem może być wykorzystywana jako materiał wiodący na różnego rodzaju kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości zarządczej, zarządzania kosztami projektów długoterminowych, itd. Powinna ona również zainteresować studentów wydziałów zarządzania, wydziałów ekonomicznych, specjalizujących się w rachunkowości i zarządzaniu finansami, słuchaczy uniwersyteckich studiów podyplomowych: rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, kandydatów na biegłych rewidentów i osób ubiegających się o uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Recenzje

(…) Zaprezentowane w książce rozwiązania praktyczne niewątpliwie mogą być pomocne wielu specjalistom rachunkowości i menadżerom odpowiedzialnym za jakość informacji istotnych dla efektywności procesów zarządzania projektami w warunkach nasilającej się konkurencji oraz prawidłowego stosowania zasad sporządzania sprawozdań finansowych zawartych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, obowiązujących od niedawna spółki publiczne (od 2005 r.) . (…)

Książka ta, ze względu na praktyczny charakter, może w istotny sposób pomóc we wdrożeniu regulacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” (autor książki jest współautorem projektu tego Standardu). W publikacji została przedstawiona w praktycznym wymiarze konieczność ścisłej integracji dwóch podsystemów: rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej, co jest niezbędne w systemie rachunkowości współczesnych przedsiębiorstw. Wpływa to w istotny sposób na efektywność, jakość, rzetelność i czas dostarczenia niezbędnych informacji. Ponieważ problem ten jest słabo uświadomiony w praktyce polskiej, stąd też wartość merytoryczna recenzowanej książki jest szczególna.

Z recenzji prof. dr hab. Ireny Sobańskiej

(…) Recenzowana książka przedstawia ważne aspekty związane z zarządzaniem kosztami w obszarze projektów długoterminowych. Książka tytułowy problem prezentuje w interesujący i jednocześnie niekonwencjonalny sposób. Jest autorskim i przejrzyście przedstawionym poglądem w kwestii ważnej w praktyce gospodarczej i w rachunkowości zarządczej. (…)

Odnosząc sie do całości książki, poza jej niewątpliwymi walorami informacyjnymi i poznawczymi, doceniam wnikliwość Autora zaprezentowana w przygotowanych z dużą starannością przykładowych formularzach. Wskazują one na dobra znajomość praktycznych aspektów związanych z organizacja dokumentacji i obiegu informacji, dzięki którym można mówić o zarządzaniu projektami w obszarze kosztów i przychodów. Autor pokazując problem zarządzania projektami i próbując ująć zagadnienie realizacji umów o budowę w konwencji tego zarządzania wykazuje dobre rozeznanie w tytułowej problematyce. Recenzowana pozycja jest przygotowana metodycznie, a jej treść świadczy o umiejętności Autora selekcji problemów związanych zarządzaniem projektami.

Z recenzji prof. dr hab. Anny Karmańskiej

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera