Profesjonalne usługi z zakresu
rachunkowości
Doradztwo
finansowe
Audyty
Analizy

O nas

Finansus Sp. J. zajmuje się doradztwem z szeroko pojmowanego zakresu rachunkowości, podatków, prawa
pracy, informatyki i marketingu.

Spółka istnieje od 15.01.2003 r.

Współpracujemy na stałe z pracownikami Katedry Rachunkowości UŁ, Katedry Marketingu UŁ oraz biegłymi rewidentami z uprawnieniami polskimi i międzynarodowymi.

Audyty

Spełniamy warunki określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, aby prowadzić audyt „usługodawcy”. Zgodnie z art. 275 audyt wewnętrzny w jednostkach zobowiązanych może prowadzić usługodawca niezatrudniony w jednostce.

Arkusze kalkulacyjne

Ponadto specjalizujemy się w tworzeniu modeli arkuszy kalkulacyjnych Excel do wybranych obszarów rachunkowości (np. obliczanie rezerw na świadczenia pracownicze, amortyzacja według MSR/MSSF, budżetowanie i analiza odchyleń, wielostoponiowy.

Doradztwo finansowe

Zajmujemy się szerokim zakresem usług w zakresie doradztwa finansowego, w tym m.in.

  • Prowadzeniem ksiąg rachunkowych
  • Przekształceniami i rejestracją
  • Wyceną przedsiębiorstw
  • Kontrolą zarządcza
  • Opracowaniem polityki rachunkowości
  • Opracowaniem instrukcji wewnętrznych
  • Opiniami sądowymi
  • Doradztwem specjalistycznym dla branży budowlanej i deweloperskiej

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia otwarte oraz zamknięte za zakresu zarządzania, finansów, audytu, rachunkowości finansowej oraz rachunkowości zarządczej i controllingu.

Nasze książki

Nasze książki są doskonałym uzupełnieniem oferty usług consultingowych.

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera