Oferujemy usługi sporządzania profesjonalnych ekspertyz, opinii sądowych zleconych przez odpowiednie podmioty i prywatnych (pozasądowych) z zakresu finansów i rachunkowości.

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:

  • Rachunkowość
  • Finanse
  • Audyt, obejmujących między innymi: prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, sprawozdawczość według ustawy o rachunkowości, międzynarodowych standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
  • rachunkowe aspekty prawa handlowego
  • rachunkowość i sprawozdawczość organizacji pozarządowych
  • ocenę ekonomicznej skuteczności planów upadłościowych i naprawczych
  • analizę momentu powstania obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
  • przestępstwa gospodarcze
  • analizę działania na szkodę spółek