O firmie

Finansus Sp. J. zajmuje się doradztwem z szeroko
pojmowanego zakresu rachunkowości, podatków, prawa
pracy, informatyki i marketingu.

Spółka istnieje od 15.01.2003 r.

Współpracujemy na stałe z pracownikami Katedry Rachunkowości UŁ, Katedry Marketingu UŁ oraz biegłymi rewidentami z uprawnieniami polskimi i międzynarodowymi.

Ponadto firma specjalizuje się w tworzeniu modeli arkuszy kalkulacyjnych Excel do wybranych obszarów rachunkowości (np. obliczanie rezerw na świadczenia pracownicze, amortyzacja według MSR/MSSF, budżetowanie i analiza odchyleń, wielostoponiowy i wieloblokowy rachunek kosztów, kalkulacja kosztów wyrobów i usług, analiza finansowa sprawozdań finansowych,  arkusze inwentaryzacyjne, itd.).

Monika Kalinowska

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego kierunku Finanse i Bankowość specjalizacja Strategie Podatkowe. Absolwentka Podyplomowego Studium Rachunkowości i Zarządzania Finansowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego.

dr Jacek Kalinowski

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz z-ca Kwestora Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Rady Dyrektorów Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji. Kierownik studiów podyplomowych „Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw”, realizowanych na Wydziale Zarządzania UŁ. Stypendysta University of Texas at Austin.