Oferujemy Państwu przeprowadzenie niezależnego audytu właścicielskiego zarówno spółek prawa handlowego jak i jednostek publicznych.

Cel audytu właścicielskiego
 • określenie czy w jednostce wystąpiły nieprawidłowości z zakresu prawa bilansowego, podatkowego i finansów publicznych
 • ustalenie obszarów ryzyka wystąpienia nieprawidłowości
 • identyfikacja zdarzeń, które spowodowały lub przyczyniły się do wystąpienia nieprawidłowości
 • wykonanie tzw. audytu początkowego na zlecenie osoby, która objęła zarządzanie w nowej jednostce i chcecie poznać jednostkę
 • ustalenie czy miały miejsce podejrzewane nieprawidłowości
 • określenie wysokości poniesionych strat oraz szans na ich odzyskanie
 • przedstawienie rekomendacji dotyczących możliwości zapobiegania wystąpieniu podobnych zdarzeń w przyszłości

Końcowym efektem prac z zakresu audytu właścicielskiego jest szczegółowy raport mogący stanowić podstawę do podjęcia dalszych działań, w szczególności podjęcia kroków prawnych

Dla kogo jest audyt właścicielski?
 • dla osób podejrzewających nieprawidłowości w swoich firmach
 • dla nowo nominowanych osób zarządzających spółkami, jednostkami samorządu terytorialnego
 • dla właścicieli chcących „spać” spokojnie  
Sposób przeprowadzenia usługi 
 • ustalenie z osobami zamawiającymi celu usługi
 • przedstawienie oferty przez Finansus sp. j.
 • wizyta kontrolna w jednostce zamawiającej i pobranie dokumentacji źródłowej
 • audyt w jednostce zamawiającej lub zdalna analiza dokumentacji źródłowej
 • przedstawienie raportu wstępnego osobom odpowiedzialnym i wyjaśnienie uwag i rekomendacji
 • przedstawienie raportu końcowego osobom zamawiającym

W warunkach pandemii jesteśmy w stanie przeprowadzić audyt właścicielski także całkowicie zdalnie

Zapewniamy całkowitą dyskrecję podczas prowadzenia prac, jak również po ich zakończeniu

Zachęcamy do wypełnienia zapytania o ofertę: ZAPYTANIE O OFERTĘ