Finansus Sp. J. oferuje standardowe oraz wykonywane na zamówienie arkusze kalkulacyjne do wykorzystania w różnych obszarach rachunkowości.

Arkusze kalkulacyjne, wykonywane na indywidualne zamówienia klientów, obejmują między innymi takie obszary jak:

  • rezerwy na nagrody jubileuszowe,
  • amortyzacja według MSR/MSSF,
  • budżetowanie i analiza odchyleń, 
  • wielostoponiowy i wieloblokowy rachunek kosztów,
  • kalkulacja kosztów wyrobów i usług,
  • analiza finansowa sprawozdań finansowych,  

Natomiast w standardowej ofercie firmy znajduje się arkusz kalkulacyjny służący do ustalania wartości rezerw na odprawy emerytalne. Autorem arkusza jest dr Jacek Kalinowski. Model obliczeń został już wielokrotnie sprawdzony w praktyce i pozytywnie oceniony m.in. przez biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe, w których zastosowano w ten sposób wyliczone wartości. Jego główne założenia były również publikowane w czasopismach księgowych oraz w prasie (np. Rzeczpospolita, Dobra Firma, 29.04.04 Nr 101).

Dzięki wykorzystaniu arkusza Excel, po określeniu poszczególnych etapów obliczeń, można go stosować dowolną ilość razy w kolejnych latach obrotowych.

Ustalenie wartości rezerw na świadczenia pracownicze za pomocą arkusza staje się bardzo łatwym i błyskawicznym zadaniem. Wygląd arkusza kalkulacyjnego do obliczania rezerw na świadczenia emerytalne dostępny jest tutaj.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt – finansus@finansus.pl.

Indywidualny arkusz kalkulacyjny

Podgląd arkusza

 

Czy rezerwy należy obliczać?

Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze to obowiązek każdego przedsiębiorstwa. Z wyjątkiem od tej reguły mamy do czynienia jedynie, gdy wartość rezerwy jest nieistotna. Jednak aby to stwierdzić, należy obliczyć wysokość przyszłych zobowiązań i zamieścić te dane w informacji dodatkowej. Nie można bowiem wypowiadać się o wartościach, które nie są znane.

 

Jak to zrobić?

Wycena i ewidencja kosztów świadczeń pracowniczych jest bardzo złożona i skomplikowana. W praktyce najwięcej problemów tworzy wiarygodne oszacowanie wysokości ewentualnej rezerwy, a także jej wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Dotyczy to zwłaszcza rezerw z tytułu odpraw emerytalnych – najczęściej występującego składnika długoterminowych świadczeń pracowniczych. Dlatego też czynności te najlepiej powierzyć odpowiednim specjalistom – aktuariuszom. Wiąże się to jednak z wysokimi kosztami. Jednak jeśli przedsiębiorca uzna, że jest to dla niego nieopłacalne, nie powinien rezygnować z podjęcia próby ustalenia wartości przyszłych zobowiązań. Przeczyłoby to bowiem fundamentalnym zasadom rachunkowości i w konsekwencji mogłoby prowadzić do nierzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego przedsiębiorstwa. W takich sytuacjach pomocna może okazać się umiejętność samodzielnego oszacowania wysokości ewentualnej rezerwy przy pomocy arkusza kalkulacyjnego Excel, najbardziej popularnego wśród księgowych narzędzia informatycznego. W wielu przypadkach wycena kosztów świadczeń pracowniczych przeprowadzona w ten sposób będzie niewiele się różnić od profesjonalnej wyceny aktuariuszy.

Więcej o świadczeniach pracowniczych i o wykorzystaniu do ich szacowania arkusza kalkulacyjnego Excel mogą państwo przeczytać w artykułach:

„rezerwy emerytalne”
 

Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze
– wymogi regulacji polskich na tle standardów międzynarodowych i ich praktyka

„rezerwy jubileuszowe”
  Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel w rachunkowości świadczeń pracowniczych
– analiza przypadku.