Przeprowadzamy wyceny przedsiębiorstwa/spółki lub jego zorganizowanej części, udziałów lub akcji a także poszczególnych składników takich jak aktywa trwałe czy wartości niematerialne i prawne takie jak znak towarowy czy portfel klientów.
Zakres wyceny dostosowany jest do celu, w jakim jest ona sporządzona. Przeprowadzamy wyceny dla potrzeb:

 • transakcji kupna/sprzedaży – zmiana właściciela
 • przekształceń i reorganizacji działalności
 • fuzji i przejęć
 • sporów gospodarczych
 • wymogów prawa bilansowego
 • celów podatkowych

W zależności od potrzeb Klienta oraz celu wyceny, stosowane metody wyceny to:

 • dochodowa (DCF)
 • majątkowa
 • aktywów netto (AN)
 • skorygowanych aktywów netto (SAN), także we współpracy z rzeczoznawcami majątkowymi
 • porównawcza – mnożników rynkowych
 • rynkowa

Klienci otrzymują raport zawierający wyniki przeprowadzonej wyceny wraz z rekomendacją. Do sporządzenia wyceny niezbędne są informacje o planach firmy w perspektywie kolejnych 5 lat oraz inne dane umożliwiające dokonanie symulacji wpływów i wydatków.